I likhet med Norge har det i tyske bedrifter vært velkjent praksis at arbeidstakerne tar med seg hjem bonuspoengene de har opptjent på flyreiser med jobben, skriver Finansavisen.Men nå har en domstol i Tyskland bestemt at poengene skal bli igjen på kontoret. Den nasjonale domstolen i Erfurt slår fast at sammenhengen mellom arbeidsgivers reisekostnader og bonusprogrammets fordeler er så entydige, at poengene derfor tilhører arbeidsgiver.Nå kan sjefer her i landet ha fått et nytt argument for å ta bonuspoengene fra jobbreiser.- Siden arbeidsgiver ikke har rett til bonuspoengene, så forholder vi oss til etablert praksis. Men hvis arbeidsgiver betaler reisen, så er det vel ikke unaturlig at de vil beholde bonusreisene, sier informasjonsdirektør i SAS Gruppen, Hans Ollongren, til avisen.