Styret i Hurtigruten Group ASA og selskapets konsernsjef Jan Kildal er blitt enige om at Kildal fratrer sin stilling med umiddelbar virkning, heter det i en børsmelding. Kildal fratrer av personlige grunner. Styret i Hurtigruten Group ASA og selskapets konsernsjef Jan Kildal er blitt enige om at Kildal fratrer sin stilling med umiddelbar virkning, heter det i en børsmelding. Kildal fratrer av personlige grunner. Visekonsernsjef Henrik Andenæs er ansatt som ny konsernsjef, og han vil i løpet av kort tid flytte fra Tromsø til Narvik, der Hurtigruten Group ASA har sitt hovedkontor.Kildal vil i henhold til sin ansettelsesavtale motta en etterlønn tilsvarende 1,5 årslønn, i alt tre millioner kroner. Dette inkluderer oppsigelsesperioden på seks måneder.