Da Stortinget vedtok automatmonopol for Norsk Tipping, vedtok Norsk Lotteridrift (NLD) en ordning med "lojalitetsbonuser" for å holde på sine ansatte, skriver VG.Og NLD-sjef Nicolai Schanche drar aller mest. For fjoråret endte bonusen på drøyt 4,3 millioner kroner, som blir utbetalt i år, går det frem av årsmeldingen.Etter det avisen forstår skal alle ansatte ha en lignende bonusordning, om enn i noe mindre skala enn sjefen selv.NLD tjente i fjor 85,5 millioner av en omsetning på 854 millioner kroner.Automatmonopolet er for tiden til behandling i EFTA-domstolen, og dom forventes ifølge VG å falle i 2. kvartal neste år.