Norwegian Air Shuttle fraktet 515.679 passasjerer i august 2006 mot 321.365 i august 2005, tilsvarende en økning på 60 prosent, skriver Reuters.Den totale passasjertrafikken (RPK) i perioden økte med 57 prosent i forhold til august 2005.Den såkalte yielden, trafikkinntekt per passasjerkilometer, anslås til cirka 0,55 kroner i august, likt med juli.Dette er fem prosent lavere enn i august 2005 og skyldes stort sett lavere oppnådde priser som følge av ekspansjon, ikke minst i Polen, og en økt andel ruter med relativt sett lavere yield, skriver Norwegian.