I august 2006 reiste 932.659 personer med HSD sine ordinære bussruter, en økning på 6,7 prosent i forhold til samme periode året før. Medregnet ekspressbussene, var passasjerantallet i august 1.004.418, som var 6,4 prosent over samme måned i 2005. I august 2006 reiste 932.659 personer med HSD sine ordinære bussruter, en økning på 6,7 prosent i forhold til samme periode året før. Medregnet ekspressbussene, var passasjerantallet i august 1.004.418, som var 6,4 prosent over samme måned i 2005. Hittil i år er passasjertallet for ordinære ruter 7,7 millioner - en økning på to prosent i forhold til fjoråret. Medregnet ekspressbussene var det per utgangen av august 8,3 millioner reisende - en økning på 2,3 prosent i forhold til samme tid i 2005.