470 millioner har blitt delt ut av Verdiskapningsprogrammet for matproduksjon via Innovasjon Norge fra 2000 og frem til sist uke. Pengene går til matprosjekter for å bedre norske matmangfold, men ifølge DN finnes det ingen oversikt over økonomien i prosjektene.Arne Brimi er blant dem som har fått mest støtte, 3,9 millioner til sin matserie i 2001.I fjor omsatte Brimis Kjøken ifølge avisen for under tre millioner, og hadde et resultat før skatt negativt med over en halv million.