Kaos på Østfoldbanen

Arbeidene med omleggingen av traseen til Østfoldbanen ved Loenga i Oslo førte mandag morgen til kaos i rushtrafikken inn til hovedstaden.

Kultur

Arbeidet som Jernbaneverket påbegynte i helgen skulle ha vært ferdig til rushtrafikken begynte mandag morgen, men pågår fremdeles. Det har ført til at flere tusen mennesker i Oslo-området er blitt sterkt forsinket på vei til jobb. Arbeidet som Jernbaneverket påbegynte i helgen skulle ha vært ferdig til rushtrafikken begynte mandag morgen, men pågår fremdeles. Det har ført til at flere tusen mennesker i Oslo-området er blitt sterkt forsinket på vei til jobb. - Vi kan ikke antyde noe ennå om når dette kaoset er over. Vi kan bare kjøre på grønt og stoppe på rødt, sukker informasjonssjef Preben Colstrup i NSB. Han er noe frustrert over situasjonen, og beklager sterkt ulempene det medfører for NSBs passasjerer.- Hovedproblemet er at vi ikke har klart å få tak i nok kjøreklare busser. Vi har nok busser, men mangler sjåfører, sier Colstrup til NTB. NSB har bare klart å skaffe til veie rundt 10 prosent av de bussene som trengs for å unngå kaoset.- Dette er en fin dag for dem som har hjemmekontor, sier han, og anbefaler de reisende å prøve å finne alternativ transport eller å vente med å reise til jobben slik at den verste køen har gitt seg.Jernbaneverket kan ikke si noe sikkert om når arbeidet ved Loenga blir ferdig. Arbeidet består i å legge om til en ny midlertidig trasé for Østfoldbanen ved Loenga stasjon i Oslo. Hovedsporene skal legges om i en lengde av 900 meter på en nybygd bane som skal brukes i to år. Årsaken er Statens vegvesens arbeider med byggingen av senketunnel for E18 i Bjørvika.

Nyheter
Kultur