Norwegian stevner SAS

Lavprisselskapet Norwegian stevner SAS Braathens for utnyttelse av bedriftshemmeligheter.

Kultur

Norwegian stevnet fredag SAS Braathens for uberettiget tilgang til og utnyttelse av bedriftshemmeligheter. Norwegian stevnet fredag SAS Braathens for uberettiget tilgang til og utnyttelse av bedriftshemmeligheter. Selskapet har tidligere varslet at selskapet kom til å reise sivilt erstatningssøksmål uavhengig av Økokrims straffesaker mot SAS Braathens for de samme forhold.Det foreligger ikke rettskraftig dom i disse sakene, som begge er anket etter første behandling i Asker og Bærum tingrett i september 2006."På det nåværende tidspunkt er det ikke mulig å angi hvor stort erstatningskravet vil bli, men det er på det rene at det dreier seg om et betydelig krav. Norwegian har tidligere antydet og beregner fortsatt et erstatningsbeløp på flere hundre millioner kroner", heter det i børsmeldingen.

Nyheter
Næringsliv