Ny klagenemnd for flypassasjerer

Det skal opprettes en ny klagenemnd som skal behandle tvister mellom flypassasjerer og flyselskap.

Kultur

Hensikten med klagenemnda er å styrke rettighetene for flypassasjerene. Dette går fram av et forslag til endringer i luftfartsloven som ble lagt fram i statsråd fredag. Hensikten med klagenemnda er å styrke rettighetene for flypassasjerene. Dette går fram av et forslag til endringer i luftfartsloven som ble lagt fram i statsråd fredag. - Jeg er opptatt av at rettighetene til passasjerene skal styrkes. Det er viktig at forbrukerne får vite hvilke rettigheter de har som flypassasjerer, og at flyselskapene også faktisk gjør passasjerene kjent med disse rettighetene, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.Den nye klagenemnda skal ha fullmakt til å ta stilling til alle typer tvister som springer ut av avtaler passasjerene inngår med flyselskapene. Alle flyselskap som flyr i Norge må delta i ordningen. (©NTB)

Nyheter
Kultur