Stordalen ut av Rica

Petter Stordalen kaster kortene og selger seg ut av Rica for 560 millioner kroner. Og det kan bli mer.

Kultur

J E R Holding AS, et selskap 100 prosent eid av styreleder i Rica Hotels Jan E. Rivelsrud, har kjøpt Home Capitals aksjepost i selskapet, tilsvarende 9.441.000 aksjer eller 39,3 prosent av Rica Hotels, til 60 kroner aksjen, går det frem av en børsmelding.Dette priser Rica Hotels til 1.440 millioner kroner.Etter anmodning fra Home er det ifølge meldingen avtalt en gevinstdeling hvis J E R Holding selger Rica til over 60 kroner aksjen innen 1. desember 2008.Jan E. Rivelsrud med nærstående familie og selskaper kontrollerer etter dette 23.337.296 aksjer, eller 97,2 prosent, av Rica Hotels, og alle gjenværende aksjonærer vil i løpet av kort tid motta tilbud om å selge sine aksjer for 60 kroner aksjen og ellers identiske betingelser som for Home.Rica Hotels foreslås strøket fra børsnotering.

Nyheter
Børs