Tide ASA opplyser at det i november 2006 reiste 1.255.155 personer med HSD sine ordinære bussruter, en økning på 0,1 prosent i forhold til samme måned året før. Medregnet ekspressbussene, var passasjertallet i september 1.325.461, som var 0,7 prosent flere enn samme måned i 2005. Tide ASA opplyser at det i november 2006 reiste 1.255.155 personer med HSD sine ordinære bussruter, en økning på 0,1 prosent i forhold til samme måned året før. Medregnet ekspressbussene, var passasjertallet i september 1.325.461, som var 0,7 prosent flere enn samme måned i 2005. Hittil i år er passasjertallet for ordinære ruter 11.358.023 reisende - en økning på 1,9 prosent i forhold til fjoråret. Medregnet ekspressbussene var det per utgangen av november 12.116.055 reisende - en økning på 2,2 prosent i forhold til samme periode i 2005.