Jernbaneverkets har et stadig økende behov for værobservasjoner som grunnlag for trygg togtrafikk, og Meteorologisk institutts må til enhver tid kunne gi en fullgod oversikt over værsituasjonen langs landets jernbanelinjer. Jernbaneverkets har et stadig økende behov for værobservasjoner som grunnlag for trygg togtrafikk, og Meteorologisk institutts må til enhver tid kunne gi en fullgod oversikt over værsituasjonen langs landets jernbanelinjer. Jernbaneverket skal de nærmeste årene sette opp flere værstasjoner langs skinnenettet og har til nå identifisert et behov for 15 flere stasjoner enn dem som benyttes i dag. Nøyaktige og tjenlige værvarsler er en forutsetning for å drive trygg togtrafikk.Store nedbørsmengder øker rasfaren, og slike nedbørsmengder kan ofte komme lokalt, mener Jernbaneverket. (©NTB)