Selskapet har en eierandel på 6,7 prosent i Rezidoor etter at deler av overtildelingsopsjonen er benyttet.SAS har tidligere opplyst at det ventet en regnskapsmessig gevinst på 4,7 milliarder svenske kroner.