Det mest populære landet er Spania. Mye bolig for pengene, samt rimelige levekostnader i landet, er blant de viktigste begrunnelsene for valg av land. Hvorvidt andre nordmenn bor der bryr vi oss derimot lite om.Tallene er hentet fra en landsdekkende undersøkelse blant 2646 norske boligeiere, gjennomført av Norges største boligblad Vi i Villa.- Spania har i mange år vært et populært ferie- og ferieboligsted for nordmenn, og undersøkelsen viser nå at landet åpenbart står imot konkurransen fra nye, attraktive og sterkt markedsførte reisemål som Kroatia og Brasil. Det har nok mye å gjøre med at nordmenn flest er tradisjonelle, og de fleste vet hva de kan vente seg både av klima, mat og kultur i Spania, sier Per R. Mortensen, administrerende direktør i Bonnier Responsmedier.Hele 26 prosent av de spurte ville foretrekke å skaffe seg bolig i Spania om de kunne velge fritt. På andreplass finner vi Sverige med 15 prosent, mens Frankrike og Hellas deler tredjeplassen med 11 prosent hver.