Nylig avviste Stortingets transportkomité et forslag fra Venstre og Høyre om å opprette et veitilsyn. Dette skjedde i påvente av rapporten fra gruppa som har undersøkt raset i Hanekleivtunnelen. Nå er det ifølge Tenden mer aktuelt enn noen gang. Nylig avviste Stortingets transportkomité et forslag fra Venstre og Høyre om å opprette et veitilsyn. Dette skjedde i påvente av rapporten fra gruppa som har undersøkt raset i Hanekleivtunnelen. Nå er det ifølge Tenden mer aktuelt enn noen gang. - Jeg mener rapporten dokumenterer behovet for et statlig veitilsyn. Det skurrer når en instans er ansvarlig for både veinett og sikkerhetskontroll. Et uavhengig tilsyn vil få en friere og mer kritisk rolle, og dette vil være positivt for sikkerheten på lang sikt. De som avveier sikkerhet og økonomi, må alltid sees i kortene av en uavhengig instans, sier Tenden, som er nestleder i Stortingets transportkomité. (©NTB)