Ranet i Stavanger sentrum kostet ett menneskeliv og tapet av 57 millioner kroner i kontanter. Politiet mener også at ranet av de to Munch-maleriene «Skrik» og «Madonna» har en forbindelse til millionranet. Ranet i Stavanger sentrum kostet ett menneskeliv og tapet av 57 millioner kroner i kontanter. Politiet mener også at ranet av de to Munch-maleriene «Skrik» og «Madonna» har en forbindelse til millionranet. Daværende justisminister Odd Einar Dørum (V) karakteriserte det som hadde skjedd som et væpnet kommandoraid og beordret tidenes dyreste etterforskning. Ved utløpet av 2006 hadde politiet mottatt ekstraordinære etterforskningsmidler på 158 millioner kroner. Domstolen har fått drøyt 60 millioner. I tillegg kommer honorar til alle forsvarerne i saken, trolig over 25 millioner kroner.Når dommene mot de tiltalte er endelig avgjort venter soning i fengsel i mange år framover - til en pris av omtrent 1.100 kroner per døgn.Siden politiet satte i gang offensiven mot det organiserte ransmiljøet har det imidlertid vært sjeldent rolig i Norge. Pilene skraper mot kjellergulvet i de fleste oversikter over alle former for ran.I Justisdepartementet prøver forskere å måle om kriminalitetsbekjempelse og ekstrabevilgninger gir samfunnsmessig avkastning i form av færre lovbrudd, mindre skader på personer og utstyr og ikke minst verdien av en trygg befolkning som stoler på politi og rettsvesen. (NTB)