Styret i Avinor har vedtatt en langsiktig utviklingsplan for Trondheim Lufthavn Værnes, og det settes nå i gang forprosjektering av et nytt terminalbygg, opplyser lufthavnsjef Lasse Bardal. Styret i Avinor har vedtatt en langsiktig utviklingsplan for Trondheim Lufthavn Værnes, og det settes nå i gang forprosjektering av et nytt terminalbygg, opplyser lufthavnsjef Lasse Bardal. I planen for perioden 2007-2015 inngår også prosjekter for utvidelser av rullebanen og taksebaner, nye flytoppstillingsplasser, avisingsområder for fly, helikopterplass, parkeringshus, hotell og sikkerhetsarealer.Værnes er Norges tredje største lufthavn med vel 53.300 flybevegelser og 3,2 millioner passasjerer i 2006. Flyplassen har opplevd sterk vekst de senere årene, og har i dag betydelige kapasitetsbegrensninger - spesielt når det gjelder terminalbygg og bagasjehåndteringssystem.Utviklingsplanen beskriver behovet for overordnet, etappevis utbygging for de første ti årene, og med skisser til løsninger fram til 2050. (©NTB)