Det får NTB opplyst ved EFTA-domstolen i Luxembourg. Det får NTB opplyst ved EFTA-domstolen i Luxembourg. Det var daværende kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (Kr.F.) som ønsket å gi det statlige Norsk Tipping enerett til å drifte spilleautomater her i landet. Begrunnelsen var sosialpolitisk. Ønsket var å dempe faren for spillegalskap. Loven ble vedtatt i 2003, men er ennå ikke trådt i kraft. EFTAs overvåkingsorgan ESA grep inn og mente at et monopol på spilleautomater i Norge ville være et brudd på EØS-avtalen.
Totalt forbud?
Om regjeringen skulle tape i EFTA-domstolen og få nei til et spilleautomatmonopol, vil kulturminister Trond Giske (Ap) vurdere et totalforbud mot spilleautomater. Dette vil være i tråd med kravet fra Landsorganisasjonen mot spilleavhengighet. I lagmannsretten vant regjeringen. Avgjørelsen ble påkjært til Høyesterett, som på sin side har utsatt behandlingen i påvente av EFTA-domstolens kjennelse.En rekke frivillige organisasjoner og private aktører henter store inntekter fra spilleautomatmarkedet. Disse har vært motstandere av et statlig spilleautomatmonopol og venter spent på avgjørelsen i Luxembourg. (NTB)