De kommunene som har bestemt seg for å søke er Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Kommunene har nå gitt sin tilslutning til å videreføre arbeidet med å ferdigstille en søknad til UNESCO. De kommunene som har bestemt seg for å søke er Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Kommunene har nå gitt sin tilslutning til å videreføre arbeidet med å ferdigstille en søknad til UNESCO. Det er kun områder som kan dokumentere kultur- eller naturfaglige kvaliteter i særklasse kombinert med god forvaltning som kan komme på denne listen.- Jeg synes det er veldig positivt at Lofotkommunene er blitt enige om å satse på å få området innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Lofoten er et spektakulært landskap med enestående natur- og kulturverdier, og det vil være et viktig bidrag fra Norge dersom dette unike området kommer på denne prestisjetunge listen. Det er helt avgjørende at prosessen har en lokal oppslutning, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.Det er UNESCOs verdensarvkomité som behandler søknadene og Norge vil ta sikte på å fremme en søknad tidlig i 2010. Behandlingen i UNESCO tar ett og et halvt år og består blant annet av evaluering av området ved ekspertbesøk. Søknaden vil derfor først kunne bli behandlet av verdensarvkomiteen sommeren 2011. (©NTB)