Detskriver Adresseavisen. Det var ingen gode nyheter å få fra statsautorisert revisor Kjell Eide. Han orienterte nemlig Byåsen-medlemmene om at han ikke godkjente det framlagte årsregnskapet for 2006. Eide sa at regnskapstallene avdekket vesentlig usikkerhet om Byåsens videre drift og henviste blant annet til følgende punkter: Detskriver Adresseavisen. Det var ingen gode nyheter å få fra statsautorisert revisor Kjell Eide. Han orienterte nemlig Byåsen-medlemmene om at han ikke godkjente det framlagte årsregnskapet for 2006. Eide sa at regnskapstallene avdekket vesentlig usikkerhet om Byåsens videre drift og henviste blant annet til følgende punkter:
  • Klubbens underskudd er betydelig høyere enn de 178.555 kronene som kommer fram i regnskapet. Beløpet anslås i stedet til å være nærmere én million kroner.Klubbens underskudd er betydelig høyere enn de 178.555 kronene som kommer fram i regnskapet. Beløpet anslås i stedet til å være nærmere én million kroner.
  • Styrets måte å periodisere regnskapet på er kritikkverdig.Styrets måte å periodisere regnskapet på er kritikkverdig.
  • Styret redegjør ikke godt nok for den videre driften.Styret redegjør ikke godt nok for den videre driften.
  • Det er ikke avsatt midler til bonusutbetalinger til spillere som ifølge avtaler skal utbetales når klubbens omsetning passerer fem millioner kroner.Det er ikke avsatt midler til bonusutbetalinger til spillere som ifølge avtaler skal utbetales når klubbens omsetning passerer fem millioner kroner.
Han ønsket ikke å utdype dette overfor Adresseavisen. Selv om styret ikke deler Eides syn, vedgikk de at den økonomiske situasjonen i Byåsen er tøff. Etter mye diskusjon ble regnskapet godkjent - til tross for revisors kritiske anmerkning. Blant dem som stemte imot, var blant andre valgkomiteenes nye kandidat til styreledervervet, Geir Sivertsen.Med vedtaket betyr det at Byåsen står i fare for å få eliteserielisens under skjerpet overvåking. Det er en ubehagelig situasjon Byåsen kjenner altfor god i sin historie som eliteserieklubb. Ifølge regelverket til Norges Håndballforbund kan skjerpet overvåking ramme klubber som har negativ egenkapital på inntil 300.000 kroner, samt underskudd i siste regnskapsår. (©NTB)