Ifølge luftfartsmyndighetene har SAS ikke fulgt vedlikeholdsrutinene på langdistanseflyene Airbus A330 og A340 som brukes til Det fjerne Østen og USA. I ett tilfelle i 2006 fløy et fly i cirka 225 timer - et 30-tall flyginger - uten å være formelt flygedyktig. Det ble med andre ord fløyet ulovlig, ifølge Dagens Nyheter.SAS-konsernets styreleder Egil Myklebust kommenterer situasjonen i den siste årsrapporten. Han innrømmer at vedlikehold ikke er gjort slik det skulle, og sier at sikkerhetsarbeidet skal følges opp i tida framover.Det som er klarlagt er at SAS ikke har gjort vedlikeholdsarbeid på korrekt måte og innen fristen etter ordre - såkalte AD-noter - fra produsenten, i dette tilfelle Airbus i Frankrike.Det gjelder fem tilfeller i 2005 og tre i 2006, som alle ble anmeldt til de svenske luftfartsmyndighetene av SAS selv.Driftsansvarlig ved SAS-konsernet, kaptein Lars Mydland, sier at det som er skjedd, er en alvorlig feil som ikke kan godtas. Men han påpeker at SAS får 30.000 AD-noter per år, og at det bare er åtte som ikke er fulgt opp.Han sier også at det aldri ble påvist feil på flyene som ikke ble kontrollert i tide, men innrømmer at det kunne man ikke vite før de var kontrollert.Mydland sier at det er innført en handlingsplan for å unngå at det som er skjedd, skal skje igjen. (©NTB)