Ferjeproblemer i Møre og Romsdal

NHO i Møre og Romsdal klager til Samferdselsministeren på manglende ferjekapasitet i fylket.

Det er særlig de viktige ferjestrekningene på E 39, Molde-Vestnes og Festøya-Solevåg, som bekymrer. Der er det lange køer og ofte mange gjenstående biler. Dagens ferjer har samme kapasitet som for 10-15 år siden, og tilbudet er ikke utviklet i takt med behovet, påpekes det. Det er særlig de viktige ferjestrekningene på E 39, Molde-Vestnes og Festøya-Solevåg, som bekymrer. Der er det lange køer og ofte mange gjenstående biler. Dagens ferjer har samme kapasitet som for 10-15 år siden, og tilbudet er ikke utviklet i takt med behovet, påpekes det. Når ferjer i tillegg blir tatt ut på grunn av driftsstans, oppstår det kaotiske forhold som rammer blant annet næringslivet. Dette har skjedd flere ganger i det siste. NHO krever overfor samferdselsministeren at det må settes inn reservemateriell med tilfredsstillende kapasitet snarest mulig for å avvikle sommertrafikken på en forsvarlig måte.Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har i sin statsrådstid hatt en visjon om gratis ferjer på riksveinettet i Norge. Til dette skriver NHO følgende:- Sett i lys av den situasjonen vårt fylke nå står i, så blir det meningsløst å satse på å arbeide videre med prosjektet «gratis ferjer» når våre viktigste ferjesamband er i ferd med å bryte sammen. (©NTB)