En kraftlinje ved dette området vil være et sensitivt inngrep når det gjelder å være på verdensarvlisten. Her bør myndighetene tenke seg grundig om. En risikerer at hele området kan bli de-listet, sier styremedlem Einar Steensnæs i UNESCO til Aftenposten. En kraftlinje ved dette området vil være et sensitivt inngrep når det gjelder å være på verdensarvlisten. Her bør myndighetene tenke seg grundig om. En risikerer at hele området kan bli de-listet, sier styremedlem Einar Steensnæs i UNESCO til Aftenposten. Vestnorsk fjordlandskap med Geirangerfjorden og Nærøyfjorden ble tatt opp på World Heritage List (Verdensarvlisten) i 2005, men kan bli sparket ut igjen dersom Statnett får lov til å bygge kraftlinje gjennom Sunnmøre og Sogn.Det er Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) som nå skal avgjøre om det skal gis konsesjon til kraftlinjen som vil bli synlig fra deler av den berømte fjorden.- Når man er kommet inn på listen, så må man forvalte stedet slik at det bevarer autentisiteten. Fremmede konstruksjoner og inngrep i området, eller som grenser inn til området, kan føre til at stedet blir tatt ut av UNESCOs liste, understreker Steensnæs. Den tidligere olje- og energiministeren representerer Norge i UNESCOs styre. (©NTB)