Mattilsynet sier ja til oppdrett av elg

Mattilsynet har ingen innvendinger mot søknaden fra tre gårdbrukere som ønsker å starte oppdrett av elg i Lierne i Nord-Trøndelag.

Hans Roger Tangen, John Olav Vestgård og Mads Håvard Fagerstrand ønsker å gjerde inn et område på Skjelbred i Lierne og bruke det til elgoppdrett. Mattilsynet har ingen innvendinger til selve prosjektet, men understreker i en høringsuttalelse at oppdretterne må sørge for at syke og skadde dyr blir tatt forsvarlig vare på, skriver Namdalsavisa. Hans Roger Tangen, John Olav Vestgård og Mads Håvard Fagerstrand ønsker å gjerde inn et område på Skjelbred i Lierne og bruke det til elgoppdrett. Mattilsynet har ingen innvendinger til selve prosjektet, men understreker i en høringsuttalelse at oppdretterne må sørge for at syke og skadde dyr blir tatt forsvarlig vare på, skriver Namdalsavisa. - For prosjektet er dette svært positivt. Jeg regner med at Mattilsynets holdning vil veie tungt når konsesjonssaken skal behandles av politikerne i Lierne, sier John Olav Vestgård til avisen. Han regner med å få svar på søknaden i løpet av august.Mattilsynet har foreløpig ikke gjort seg opp noen mening om antallet elger i oppdrettsanlegget eller prosedyrer rundt avliving og slakting. (©NTB)