Økende fare for streik i Widerøe

Det er økende fare for at flygerne i Widerøe legger ned arbeidet fra midnatt. Etter 36 timers mekling kunne meklingsmann Nils Dalseide torsdag klokken 20.30 fortsatt ikke legge fram noen skisse til løsning.

Kultur

- Det er foreløpig ikke grunnlag for å utarbeide noen skisse til løsning, og jeg vet heller ikke om vi vil få det til innen fristens utløp klokken 24, sier Dalseide til NTB.Han føyer til at partene seriøst forsøker å finne en løsning og at han derfor fortsatt er optimist, men det som er klarlagt til nå gir altså ikke grunnlag for et forslag fra meklingsmannen.Widerøes flygere og selskapet brøt lønnsforhandlingene allerede i vår, men plassoppsigelsen ble først varslet til etter sommerferien og meklingen ble innledet i Oslo onsdag formiddag.Konflikten i Widerøe gjelder det ordinære mellomoppgjøret våren 2007. Uenigheten dreier seg om lønnsnivået i selskapet som er ett av dem som går bra i SAS-konsernet. Nylig la SAS fram et dårlig halvårsregnskap for hele konsernet, men den norske delen av virksomheten gikk utmerket og sto for storparten av overskuddet i selskapet.Flygerforeningen i Widerøe er lite fornøyd med at medlemmene tilbys meget små lønnstillegg i en situasjon der overskuddene kommer nettopp fra Widerøe og den norske delen av SAS. (©NTB)

Nyheter
Kultur