Norwegian starter bank

Flyselskapet Norwegian har fått ja fra Finansdepartementet til å drive forretningsbank.

Kultur

Bank Norwegian AS har fått tillatelse fra Finansdepartementet til å drive virksomhet som forretningsbank, går det frem av en pressemelding fra Finansdepartementet.Departementet godkjente samtidig etableringen av Norwegian Finans Holding ASA som morselskap i finanskonsern med datterselskapet Bank Norwegian AS.Den nye banken skal drive ordinær bankvirksomhet og vil tilby tradisjonelle banktjenester rettet mot personmarkedet. Distribusjon av bankens produkter vil skje gjennom bruk av internett.

Nyheter
Næringsliv