I august reiste 1.764.998 passasjerer over Oslo Lufthavn. Det er 91.179 eller 5,4 prosent flere enn i samme måned i fjor. Samtidig økte setefaktoren fra 72 til 74 prosent. I august reiste 1.764.998 passasjerer over Oslo Lufthavn. Det er 91.179 eller 5,4 prosent flere enn i samme måned i fjor. Samtidig økte setefaktoren fra 72 til 74 prosent. På innenlandsrutene var veksten 36.329 eller 4,8 prosent, og på utenlandsrutene 54-850 eller 6,0 prosent. Denne fordelte seg med 6,3 prosent på rutefly og 4,5 prosent med charter.Antall flybevegelser i august var 19.301. Det er 1.123 eller 6,2 prosent flere enn i august i fjor. Rene postfly har en stor andel i denne økningen.- Dette er gode tall for Oslo Lufthavn, og spesielt gledelig er det at kabinfaktoren fortsetter å øke. Dette er viktig av miljømessige årsaker sier Knut Stabæk, markedssjef trafikkutvikling