Resultatet er det beste i konsernets historie, melder NRK.Etter skatt utgjør resultatet 346 millioner kroner for NSB. Informasjonssjef Åge Christoffer Lundeby opplyser at resultatforbedringen først og fremst skyldes at flere reiser med tog.- Trafikken øker på alle strekninger. Størst prosentvis vekst i passasjertallet er det på strekningen Halden-Göteborg med 22 prosent. Men i antall passasjerer betyr en økning på 10 prosent eller mer på Dovrebanen, Sørlandsbanen og Østfoldbanen mye mer, sier han.Gods- og busstrafikken bidrar også til NSBs forbedrede resultat.Lundeby tror miljøhensyn kan være en forklaring på hvorfor flere reiser med tog.- Dette gjelder særlig strekninger der det alt i alt kan ta nesten like lang tid med fly som med tog, som Oslo - Kristiansand og Oslo - Göteborg, sier Lundeby.De neste fem årene skal NSB bruke 5 milliarder kroner på oppussing og kjøp av nye tog.Punktligheten er derimot fortsatt et problem for NSB. Det var kun i mars og april i år at selskapet nådde sitt eget mål om å ha ni av ti avganger i rute. (©NTB)