Spillselskap slakter Giske-forslag

Trond Giske vil forby betalingsformidling til utenlandske spillselskaper. - Forslaget vil åpne for useriøse aktører, og det kan ikke vedtas lovlig, mener Ladbrokes.

Kultur

Kirke- og kulturdepartementet og statsråd Trond Giskes forslag til forbud mot betalingsformidling til utenlandske spillselskaper har vært ute til høring, og tilbakemeldingen fra Ladbrokes er at forslaget føre til økt spillavhengighet og økt fare for kriminalitet.- Lovforslaget viser en grunnleggende manglende forståelse av hvordan betalingsstrømmene for tjenester levert på internett fungerer, sier adm. dir. Lasse Dilschmann i Ladbrokes Norden i en pressemelding.- I tillegg åpner forslaget opp dørene for useriøse, uregulerte aktører, fortsetter han, og viser til at all erfaring fra utlandet viser dette.Ifølge Ladbrokes vil spillselskapene, som følge av forslaget, få problemer med å holde effektiv kontroll med sine kunder fordi betalingsstrømmene ikke like effektivt kan sjekkes opp mot kunden. Selskapet mener også tiltaket utgjør et "utilbørlig inngrep" i borgerens frihet, og at det heller ikke kan vedtas lovlig.- Det foreslåtte regelverket vil både bryte med reglene om fri flyt av tjenester og reglene om fri kapitalflyt. Sistnevnte innebærer at det heller ikke er kurant å tilpasse finansavtaleloven dithen at all betalingsformidling til spillselskaper som tilbyr fjernspill i Norge uten norsk tillatelse kan unntas fra den alminnelige kontraheringsplikten i lovens paragraf 14, avslutter Dilschmann.

Nyheter
Teknologi