Så mye bruker de på innovasjon

Milliardbeløp brukes på å utvikle det neste stor IT-produktet. Uventet bruker Apple mye mindre enn konkurrentene.

Kultur

De største satsingene på innovasjoner var i 2007 som følger:- Microsoft 37 milliarder kroner - IBM 31 milliarder kroner - Intel 30 milliarder kroner - Cisco 24 milliarder kroner - HP 18,36 milliarder kronermens Apple kun brukte 4,5 milliarder kroner.Kilde: techblog.dallasnews.com og Digg.com

Nyheter
Teknologi