"Fotgjengere" og løpere fusjonerer

Om drøyt tre uker kan Norges Friidrettsforbund (NFIF) komme til å adoptere samtlige kappgjengere og mosjonister.

Spydkasteren Andreas Thorkildsen og hekkeløperen Christina Vukicevic - Foto: Scanpix - Beijing OL

Det kan da skje at Norges Gang- og Mosjonsforbund (NGTF) kan gå over i historien lørdag den 31. januar. Den dagen skal det ekstraordinære tinget i Bergen ta stilling til sammenslåing og nedlegging av forbundet, skriver friidrett.no.- Noe av det som nå gjenstår i prosessen, er å sluttforhandle et sammenslåingsdokument og avklare eventuelle lovmessige endringer i NFIFs lover. Dersom NGTF vedtar å søke sammen med friidrettsforbundet så blir dette formelt en realitet fra 1. april etter vårt friidrettsting, opplyser generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges Friidrettsforbund.I dag har Friidrettsforbundet 46.000 medlemmer. En eventuell tilvekst vil kunne komme til å ligge i størrelsesorden 15.000 nye medlemmer, slik at NFIF i løpet av våren kan komme til å passere 60.000 medlemmer.