Den nye toppskatten på 50 prosent på inntekter over 150.000 pund, tilsvarende drøyt 1,5 millioner kroner, kommer til å ramme fotballspillerne i England hardt.Manchester United's Cristiano Ronaldo, som etter sigende tjener 125.000 pund i uka, kan vente seg en skatteøkning på 19 prosent, skriver Financial Times. Det tilsvarer i så fall nær 6,8 millioner kroner i året.