Stabæk i alvorlig pengeknipe

Stabæk trenger friske penger raskt, for klubben er i alvorlig pengeknipe etter at Telenor Arena er blitt en økonomisk hodepine for klubben.

Telenor Arena, Stabæks hjemmearena - Foto: Sony
Kultur

- Vi var litt for optimistiske da vi satte opp budsjettet, og behovet for å få tilført frisk kapital kom raskere enn vi trodde, sier Lars Holter-Sørensen i Stabæk Holding AS til Budstikka.Onsdag ble det sendt ut en pressemelding om den alvorlige situasjonen.«Stabæk Fotball AS (SFAS) og Stabæk Event AS (SE), har store likviditetsmessige utfordringer... Stabæk Fotball AS og Stabæk Event AS har orientert sine kreditorer og samarbeidspartnere om at selskapene ikke har likviditet til å dekke kreditorenes krav ved forfall. Det har derfor ved styrebeslutning i selskapene blitt vedtatt å innstille betaling av eldre gjeld. Nye forpliktelser vil bli søkt betalt fortløpende», står det, blant annet, i pressemeldingen.Holter-Sørensen forteller at det er et sammensatt bilde som har ført til det økonomiske uføret.- På fotballsiden har inntektene fra sponsorer, publikum og medieavtalen vært noe lavere enn forventet, mens kostnadene er høyere enn budsjettert, forteller han. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv