Slik blir de nye IT-standardene i staten

Nye IT-standarder skal gjøre det lettere for folk flest å se på grafikk-, video- og bildemateriale som sendes ut av statlige myndigheter.

Foto: iStockphoto
Kultur

- Alle brukere skal ha lik tilgang til offentlig informasjon og tjenester på internett. Staten skal ikke diskriminere brukere med bakgrunn i hva slags teknisk utstyr og programvare de benytter, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV).Røys sier vedtaket vil gi brukerne rett til å se på eller spille av statlig multimediemateriale i åpne formater, som ikke er låst til enkeltleverandører i markedet.Kravene gjelder staten, men skal etter planen etter hvert også omfatte kommunal sektor.Dette hovedpunktene i regjeringens vedtak om nye IT-standarder i offentlig sektor.På statlige internettsider må multimedieinnhold fra 1.1.2012 publiseres i åpne formater. Godkjente formater er:

  • For video: Theora/Vorbis/Ogg eller H.264/AAC/MP4.For video: Theora/Vorbis/Ogg eller H.264/AAC/MP4.
  • For lyd: Vorbis/Ogg, MP3 eller FLAC/Ogg.For lyd: Vorbis/Ogg, MP3 eller FLAC/Ogg.
  • For bilder: JPEG eller PNG.For bilder: JPEG eller PNG.
Ved utveksling av dokumenter som vedlegg til e-post mellom staten og brukere, er det fra 1.1.2011 obligatorisk å benytte dokumentformatene PDF eller ODF. Fra 1.1.2010 er det ODF versjon 1.1 som skal benyttes.Tegnsettstandarden ISO 10646, representert ved UTF8, skal legges til grunn for alle nye IKT-prosjekter i staten. Fra 1.1.2012 skal UTF8 benyttes ved elektronisk informasjonsutveksling. Det er åpning for å gjøre unntak fra kravet i særlige tilfeller.Kilde: Fornyings- og administrasjonsdepartementet. (©NTB)

Nyheter
Teknologi