Rosenborg-kontoen ikke like fet lenger

Tidene med Champions League hver sesong er over. Rosenborg ligger etter budsjettet på minus 30 millioner, og må tenke nytt.

Rosenborg - Foto: Scanpix

År etter år med Champions League gjorde at Rosenborg bygde seg opp en fet bankkonto. Nå er ikke kontoen like fet lenger. Til tross for salget av Alexander Tettey for rundt 40 millioner og sparetiltak på 18 millioner kroner ligger tallene an til å bli rødere enn budsjettert, skriver Adresseavisen.Rosenborg-direktør Nils Skutle la i februar frem et budsjett som viste 29,8 millioner kroner i minus.Må tenke nyttSkutle sier til avisen at det er satt ned et utvalg for å se på nye inntjeningsmuligheter.- Vi kan selge spillerandeler, vi kan selge tomt, vi kan satse mer på eiendom, og vi kan også knytte til oss eksterne investorer. Men det er foreløpig for tidlig å si hvordan ting konkret vil bli, fortsetter han.Kutter ikke Ifølge Skutle har kutt i lønninger og permitteringer/oppsigelser ikke vært et tema.- Vi er opptatt av effektivisering, og å få mest mulig ut av de vi har her i øyeblikket, sier han til Adresseavisen.