Søker om 566 millioner av tippemiddel-potten

Norges Idrettsforbund vedtok på sitt styremøte i Arendal i helgen å søke om 566 millioner av tippemiddelpotten for kommende år.

Foto: Scanpix - Idrettspresident Tove Paule

Det er nøyaktig like mye som i år, men i tillegg er idrettsstyret kommet langt på vei i å vedta at spesielt kostnadskrevende anlegg må finansieres og driftes over statsbudsjettet.Det er snakk om anlegg som koster over 200 millioner kroner i tillegg til nasjonalanleggene som idretten mener det har et visst ansvar for.- På møtet vårt i Arendal denne helgen har vi tatt til etterretning definisjonen av kostnadskrevende anlegg, men i den forbindelse ble det ikke snakket noe om søknaden til et eventuelt fotball-EM i 2016. Det er noe vi ikke har tatt stilling til ennå, men vi avventer også en form for kvalitetssikring av tallene, sier idrettspresident Tove Paule til NTB.Når det gjelder tippemiddelsøknaden for 2010 er det viktig for idrettsstyret å opprettholde tilskuddene til særforbundene og idrettskretsene, og den summen det søkes om er nedfelt i vedtak gjort allerede i 2007.Paule sier også at idrettsstyret har sett på konsekvensene av Stortings- og sametingsvalget 2009, og det er enighet i NIF-styret om å komme med et dokument til regjeringen i forbindelse med Soria Moria II-forhandlingene.- Vi vedtok også å sette ned et utvalg som skal se på ulike modeller for idrettstingsammensetningen. Dette er resultat av utspill fra det som heter særforbundenes fellesorganisasjon. Allerede tirsdag skal vi ha et møte med den organisasjonen og idrettskretsene, og resultatet av det arbeidet den spesielle komiteen skal gjøre, kommer til å bli lagt fram på ledermøtet i 2010, forteller Tove Paule til NTB.