Kjell Inge Røkke kommer, gjennom sitt heleide, til å gi 121 foreninger og idrettslag i Molde og omegn tilsammen over 7 millioner kroner i støtte i år. De har allerede fått utbetalt 5,7 millioner kroner.Modellen heter og gjennom dette har solgt sesongkort for Molde Fotball. Det laget eller foreningen har fått inn på salg av sesongkort, har Kjell Inge Røkke, gjennom sitt TRG, betalt tilbake til foreningene i form av en agentprovisjon.I fjor tjente foreningene opp totalt 7,7 millioner kroner gjennom prosjektet. Regnskapet er ikke helt klart ennå, men leder for prosjektet, Jonny Askestad, regner med at det er snakk om 7 millioner kroner i år også.Men det kommer ikke helt gratis for foreningene og lagene. Støtten er knyttet opp til salg av sesongkort på Aker stadion, Molde Fotball, og tilsvarer en agentprovisjon.80 prosent er garantert krone for krone, mens de siste 20 prosentene er avhengig av hvor mye supporterne har benyttet sesongkortet, forklarer Askestad til HegnarOnline.Det vil si at om et lag eller en forening har solgt sesongkort for 100.000 kroner har de vært garantert 80.000 kroner. Med 75 prosent eller høyere oppmøte er det i tillegg blitt utbetalt 20.000 kroner. Totalt blir det da 100.000 kroner - fra Kjell Inge Røkkes egne lommer.Og Røkke har lagt listen høyt. Totalt har han tatt høyde for at salget av sesongkort kan øke til 25 millioner kroner i året.Startskuddet for neste års salg går i månedskiftet november/desember, og når Molde Fotball nå sender ut tilbud om fornyelse av sesongkortet, kan de velge hvilken klubb de ønsker å tilgodese med støtten.Modellen ligner på grasrotandelen i Norsk Tipping, med den forskjellen at Kjell Inge Røkke altså stiller opp med en mye større andel. Og for noen lag og foreninger er det snakk om over en halv million kroner i året.Dette er de pr. 10 juni i år.Mer om salget av .