Vel 250.000 av oss kommer til å reise på utenlandsferie rundt jul og nyttår i år, spår HSH. Det er 8-10 prosent økning i forhold tilsvarende reiser i 2008.- Tallene uttrykker en helt annen reiseaktivitet enn det befolkningen fortalte oss om i juni. Julereiser skulle reduseres dersom tidene ble opplevd som usikre, sa folk. I stedet opplever vi en reiselyst som er på nivå med toppåret 2007, sier reisebransjedirektør utland i HSH, Rolf Forsdahl, til NTB.Forsdahl sier at grunnlaget for prognosene er tall fra reisearrangører og - byråer, og HSH-medlemmenes egne prognoser for salg i november og desember. Det er foretatt korrigeringer for forhold som påvirker reiseaktiviteten, blant annet svineinfluensa.
Julemarkeder
Reisebransjen deler reiseaktiviteten mellom kortreiser som skjer i perioden fra november til lille julaften, og langreiser som avvikles i forbindelse med jule- og nyttårshelgen.De kortere reisene inkluderer shoppingbyer som London - dit man på grunn av valutaforhold kalkulerer med en trafikkvekst på 25 prosent - Berlin og Amsterdam, og julemarkeder der særlig Tyskland utpeker seg.- Vi har fått sans for den tyske tradisjonen med julemarkeder, og nordmenn reiser til tyske småbyer som de tidligere kanskje ikke hadde hørt om. De mest populære er Celle, Hildesheim, Leipzig og Trier, sier Forsdahl.Kanariøyene står først på ønskelisten for dem som vil holde seg unna norsk jule- og nyttårsfeiring. Ellers er det størst økning til New York og Bangkok for dem som vil på langreise, og det er også markert økning til Thailand og Egypt, opplyser Forsdahl.