Svanstedt ble dømt for bruk av såkalt grisejager på noen hester. Svensken skal ikke ha gjort dette selv, men fått stallansatte til å utføre det.De elektriske støtene skal gjøre at hestene skremmes og traver over evne i noen løp.Svanstedt må betale 60 dagsbøter på 290 svenske kroner. Totalt blir det 17.400 svenske kroner (14.000 norske kroner). To andre personer må også betale bøter. (©NTB)