Samtlige fem medlemmer i DNs rentepanel mener Norges Bank bør holde renten uendret på onsdagens møte.- Enn så lenge kan renten holdes på et ekstremt lavt nivå, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities til avisen. Han viser til at veksten og norsk aktivitetsnivå er lavere enn normalt.- Forbruksveksten er dempet og bedriftenes investeringser stiger ennå ikke. Lønns- og prisveksten er lav. Lav rente har ikke ført til ny lånefest og boligprisene har flatet ut (..), sier Andreassen.Han mener økte spreader i pengemarkedet også taler for en lav signalrente.