Spørsmålet om moms på e-bok er fortsatt til departemental vurdering.Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) opplyste dette på en pressekonferanse onsdag. Det er gjort både konkurransepolitiske og litteraturpolitiske avveininger i saken om fortsatt fastpris etter at dagens forskrift løper ut 31. desember, sier hun.- Vi mener at fastprisen på skjønnlitteratur og sakprosa fremmer litterær bredde, og at fastprisordningens skade på konkurransen er begrenset. Fastprisordningen er et viktig kulturpolitisk virkemiddel for utvikling av norsk kultur og styrking av norsk språk i det globale mangfoldet, sier kulturstatsråden.På spørsmål om det er noen løsning i momsspørsmålet for e-bøker er svaret kort og greit: Det er løpende kontakt med partene i bransjen. Både Kulturdepartementet og Finansdepartementet er involvert. (©NTB)