KjøpLogg inn

Kvinners favoritt-aksjer

Kvinner låner mindre penger til aksjekjøp, de eier færre aksjer og er langt mindre aktive i sine aksjeporteføljer enn menn.

Publisert 21. juni 2010 kl. 13.24
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 16.55
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 431 ord

Menn og kvinner foretrekker stort sett de samme aksjene, men kvinner låner mindre penger til aksjekjøp, de eier færre aksjer og er langt mindre aktive i sine aksjeporteføljer enn menn. Det viser statistikk fra Nordnet.Flere undersøkelser om menn og kvinners aksjehandel har tidligere stort sett konkludert med at kvinner er flinkere til å investere enn menn, og at menn ofte satser på langt mer risikofylte aksjer enn kvinner. Men hos Nordnets kunder er aksjene REC, StatoilHydro, Telenor, Norsk Hydro og Yara de mest populære å eie, med mindre forskjeller i rangeringen, blant både kvinner og menn.Når det gjelder risikoen kvinner og menn tar har det tidligere blitt hevdet at menn har en mer spekulativ investeringsfilosofi og i større grad er ute etter raske penger, mens kvinner er mer langsiktige og har et mer bevisst forhold til risiko. Blant Nordnets kvinner og menn kan vi se at andelen aksjer i porteføljen er identisk på 92,50 prosent, og i gjennomsnitt har menn 3,75 aksjer i porteføljen sin, mens kvinner har 3,46.Det som i større grad skiller seg er belåningsgraden og aktivitetsnivået hos menn og kvinner. Gjennomsnittlig belåningsgrad i aksjeporteføljen hos menn er 9,76 prosent, mens for kvinner er den kun 4,56 prosent. Menn er også mer aktive i sine aksjeporteføljer med gjennomsnitt 2,84 handler pr. måned sammenlignet med kvinnens 1,49 handler pr. måned.- Den tradisjonelle oppfatningen er jo at menn er mer optimistiske og risikosøkende i sine investeringer. Et høyere antall aksjer i porteføljen taler faktisk for diversifisering og mindre risiko hos menn, mens en dobbelt så høy belåningsgrad er et solid tegn på større risikovilje og optimisme blant menn. Økt optimisme og risikovilje leder ofte til høyere aktivitet og hyppigere utskiftning av aksjer, og vi kan faktisk se at menn er nesten dobbelt så aktive som kvinnene. Det høye aktivitetsnivået med de kostnader dette fører med seg, for eksempel kurtasje og gevinstskatt, kan bidra til å forklare hvorfor tidligere studier har vist at kvinner oppnår bedre avkastning i aksjemarkedet enn menn, sa Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank, i oktober da statistikken kom ut.- Det samme ser ut til å gjelde fortsatt; det er de samme aksjene som er populære hos menn og kvinner, men med forskjeller i rangeringene på topplisten, sier Skar til HegnarKvinner.Dette er de mest populære aksjene å eie blant kvinner ( pr. 31-mai 2010):TELENOR ASASTATOIL ASARENEWABLE ENERGY CORPORATION ASNORSK HYDROYARA INTERNATIONALORKLAMARINE HARVEST ASAGOLDEN OCEAN GROUP LIMITEDSEADRILL LIMITEDDNO INTERNATIONAL ASADette er de mest populære aksjene å eie blant menn ( pr. 31-mai 2010):RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASTELENOR ASASTATOIL ASANORSK HYDROYARA INTERNATIONALMARINE HARVEST ASAORKLASEADRILL LIMITEDGOLDEN OCEAN GROUP LIMITEDSEVAN MARINE AS