Undersøkelse Hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge (HSH) har foretatt viser at ni av ti arbeidsgivere er fornøyd med arbeidsinnsatsen til sine unge sommervikarer, melder DN. - Hele 90 prosent bekrefter at norsk ungdom faktisk vil noe. Beskrivelser som går igjen fra arbeidsgiver er pliktoppfyllende, arbeidsomme, motiverte, serviceinnstilte og blide. Noe som lover godt for fremtiden, hvor de fleste jobbene vil ligge innenfor handel og tjenester, sier Vibeke Hammer Madsen, sjef i HSH.Ifølge avisen går beskrivelser som pliktoppfyllende og arbeidsvillige igjen i undersøkelsen. Mange av arbeidsgiverne peker også på at ungdommene er flinke til å håndtere kunder og gir god service.Videre er det mange av bedriftene som melder om at jentene er flinkere enn guttene.