Stillingsmarkedet ligger nå tett opp mot et 2007-nivå.- Vi begynte å se tendenser til et mer stabilt stillingsmarked på slutten av fjoråret. I begynnelsen av 2010 hadde vi også en økning, men det er først i 2. kvartal at den prosentvise veksten er såpass høy, sier Eirik Bache-Wiig, administrerende direktør i FINN jobb.- Nå har vi hatt en lengre periode med større pågang fra annonsører, så det er grunn til å tro at jobbsøkere går en bedre høst i møte enn i fjor, fortsetter Bache-Wiig.Det er publisert 60.220 stillinger på FINN i april, mai og juni, mot 51.817 de samme månedene i 2009. I hele første halvår er det blitt lagt ut 125.623 stillinger i år og 113.416 i fjor, en økning på 11 prosent.I juli ble det publisert 11.369 stillinger, 11 prosent flere enn i juli 2009.
Bedre utsiker
- Økningen har sammenheng med at det er bedre økonomiske utsikter nå enn i 2009, slik at flere bedrifter opptrapper rekrutteringen. Bedriftene låner også mer penger enn på lenge, noe som vitner om at det investeres mer i næringslivet, sier FINN-direktøren.- Det blir spennende å se om stillingsmarkedet tar seg opp ytterligere eller om det stabiliserer seg fremover, men vi ser ingen tegn til nedgang, fortsetter han.