Statens helsepersonellnemnd anklager legen for å ha satt pasientenes sikkerhet i fare og fastslår at han brøt helsepersonelloven, skriver VG.- Dette er veldig beklagelig. Vi tar saken meget alvorlig, sier seksjonsleder for helse og omsorg i Notodden kommune, Anne Grete Rønningsdalen.Legen krevde refusjon fra Nav for 116 kirurgiske inngrep, over 80 konsultasjoner og en rekke andre oppgaver. Alle disse var oppdiktet.Legen selv hevdet at dette hovedsakelig skyldtes manglende datakunnskaper og opplæring og betalte tilbake de 56.000 kronene han fikk utbetalt.Men helsepersonellnemnda reagerer sterkt på at legen opprettet journalnotater med angitte diagnoser og behandlinger for pasienter som ikke hadde vært til konsultasjon.Statens helsetilsyn fratok først legen autorisasjonen, men legen klagde dette inn for nemnda, som har opprettholdt vedtaket. (©NTB)