- Utviklingen i norsk økonomi har vært om lag som ventet i det siste. Aktiviteten øker moderat. Prisveksten har avtatt og ligger nå under 2 prosent, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.