Småbarnsforeldre bytter gjerne ut kontantstøtten mot lengre foreldrepermisjon, skriver VG.Forsker og psykologiprofessor Lars Smith ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse foreslo i mandagens utgave av avisen å kutte kontantstøtten og forlenge permisjonsperioden til 18 måneder.Ifølge en undersøkelse InFact har gjort for VG er seks av ti småbarnsforeldre enig med professoren. De ønsker å være mer hjemme med barnet sitt. 63 prosent av de spurte mener det var et godt forslag, mens 20 prosent var uenig. 18 prosent hadde ingen bestemt oppfatning.