Barnehager trues av kutt

Flere kommuner kutter nå drastisk i støtten til både kommunale og private barnehager.

Barn.jpg
Kultur

Fra nyttår overtar kommunene ansvaret for å finansiere barnehagene. 27 milliarder kroner, som tidligere har vært øremerket, skal inn i den store fellespotten til kommunene. Det er første gang en sektor med så mange private aktører skal finansieres gjennom kommunenes rammetilskudd, og det er ventet at forskjellene i Barnehage-Norge vil bli større, skriver Aftenposten.- Når vi går over til rammefinansiering neste år, kan vi se større forskjeller mellom kommunene, medgir statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV) i Kunnskapsdepartementet.Når kommunene får barnehagemilliardene i sine rammetilskudd, har ikke staten lenger mulighet til å gripe inn overfor pengebruken.I 2008 avdekket stikkprøver i 60 kommuner at statlige skjønnsmidler til barnehage ble benyttet til andre formål enn barnehagedrift. Kommunene måtte betale tilbake til sammen 49 millioner kroner. (©NTB)

Nyheter
Kultur