Flere vil ansette

Flere arbeidsgivere forventer å øke bemanningen mot slutten av året. Norske og sveitsiske arbeidsgivere ligger på topp i Europa.

kollegaer.jpg

Flere arbeidsgivere vil oppbemanne, både i forhold til forrige kvartal og forrige år. Forventningene har ikke vært høyere på to år det viser Manpowers arbeidsmarkedsbarometer.- Alt tyder på at norske arbeidsgivere nå har fått troen på framtiden. Norge har kommet gjennom finanskrisen bedre enn mange andre europeiske land. Vi ser signaler på at arbeidsgivere starter opp aktiviteter som har ligget på is. Overraskende nok er det byggebransjen som forventer den største bemanningsøkningen fra fjoråret med 20 prosentpoengs økning, sier konsernsjef i Manpower, Maalfrid Brath.Det er arbeidsgivere innen transport, kommunikasjon og lager som har de høyeste forventninger til økt bemanning for fjerde kvartal, med en økning på hele 19 prosentpoeng fra forrige år.- Når det meldes om økt bemanning i transport og lagersektoren, betyr det trolig at det er større forventinger til økt handel i tiden som kommer. Optimismen kan derfor gå videre i flere ledd, sier Brath.Norske arbeidsgivere har, sammen med sveitsiske arbeidsgivere, de høyeste bemanningsforventninger i Europa det viser arbeidsmarkedsbarometeret.På lik linje med 3. kvartal er forventningene varierte i de 17 land som deltar fra Europa. Ni land melder om positive bemanningsforventninger, mens ti land melder om lavere forventninger sammenliknet med forrige kvartal