Høstens beste karrieretips

Det er mange om benet i et fortsatt rolig jobbmarked. Slik skiller du deg ut.

jobb.jpg
Kultur

Det er tydelig blitt mer bevegelse og flere stillinger på enkelte områder i jobbmarkedet. Men fortsatt er det mange bransjer som er avventende, noe som kanskje gjør at mange begynner å tenke annerledes.Karrierehuset opplever generelt sett at flere er villige til å se på en vridning av sin kompetanse - enten det er for en kortere periode frem til deres bransje igjen gir åpning inn - eller at de ser mer for seg en mer varig vridning inn mot en ny bransje.- Det virker som om personer som oppsøker oss er mye mer bevisst i dag enn tidligere på at det kan være fornuftig og riktig å få en full rådgivning rundt hele sin personlige merkevare, og ikke bare enkeltdeler av den som eksempelvis kun CV, sier strategi-markedsdirektør i Karrierehuset, Linda Trandum Terjesen til HegnarKvinner.Ser du drømmejobben utlyst, er det imidlertid en godt skrevet jobbsøknad og CV som kan være inngangsbilletten. Og her gjelder det å fange arbeidsgivers interesse så raskt som mulig.- Kom til poengetIfølge karriererådgiveren bruker mange alt for mye tid til en tung innledning som gjør at arbeidsgiver lett kan miste fokus og interesse dersom søknadsbunken er stor.- I en jobbsøknad bør du raskest mulig komme til poenget med hvorfor du søker stillingen og hva som gjør at du er den rette for jobben. Jobbsøknaden skal ikke være en oppramsning av CV-en din, sier Trandum Terjesen. Kunsten med å skrive en god søknad dreier seg om din evne til å dra frem akkurat de punktene fra din formelle bakgrunn og/eller yrkeserfaring, samt de av dine personlige egenskaper som skal gjøre en arbeidsgiver overbevist om at du er kvalifisert til stillingen.- Lykkes du med dette, vekker du en nysgjerrighet hos arbeidsgiver som gjør at de ønsker å gå videre med deg til et intervju, fortsetter hun.- Hold fokus Er du heldig å bli innkalt til intervju, har du dermed gjort mye rett i søknaden og CV-en din.- I intervjuet bør du derfor forberede deg godt på å forsterke det du har lagt vekt på i søknadsdokumentene. Forsøk å skape en god dialog og ikke bli for kort i svarene, sier rådgiveren til HegnarKvinner.Du bør imidlertid vokte deg for å miste fokus og gå i fellen med å bli for utleverende og varm i trøya på områder og detaljer som ikke er relevant for arbeidsgiver.Når intervjuet er vel i havn, er det viktig at du ikke blir for utålmodig og dermed kaster deg over telefonen. Da kan du gjøre deg selv en bjørnetjeneste.- Er arbeidsgiver tydelig og klar med tilbakemeldingene om forventet fremdrift på intervjuprosessen, er det viktig å ha respekt for denne. Telefoner inn til en arbeidsgiver for å si hvor interessert du egentlig er, er dessverre et stort sjansespill hvor du lett kan bli oppfattet som både uprofesjonell og desperat, og anbefales derfor ikke, sier Trandum Terjesen. Dersom en arbeidsgiver derimot ikke sier noe om den forventede fremdriften i intervjuprosessen, er dette imidlertid et godt spørsmål å stille før du forlater intervjuet.- Eller som en oppfølgingstelefon i etterkant hvor du samtidig får frem hvor godt inntrykk du fikk av arbeidsgiveren under intervjuet, og at din interesse for jobben bare har blitt enda sterkere, sier karriererådgiveren.Gode tips når drømmejobben er utlyst:- Sett deg godt inn i stillingsannonsen- Analyser hvilke personlige egenskaper - i tillegg til eventuell formell bakgrunn og jobberfaring - som er ditt sterkeste kort på denne stillingen- Formuler deretter et par gode avklaringsspørsmål som arbeidsgiver IKKE har fått med i annonsen, og ta opp telefonen.- Med et par gode og relevante spørsmål kan det hende at arbeidsgiver videre åpner for en dialog hvor du får mulighet til å fortelle litt om deg selv. Gjør du en god jobb her, er det gode muligheter for at navnet ditt blir notert, og at søknaden blir trukket ut av bunken forholdsvis raskt for et intervju.

Nyheter
Kultur